Love your local market

«Love your local market» (‘Estima el teu mercat’) és una campanya internacional que vol donar rellevància als mercats com a espais de modernitat, de qualitat en l’oferta i de convivialitat. El mercat és un circuit de distribució curt i, a la vegada, un espai de relacions socials al mig del municipi.

 

La campanya busca involucrar el major nombre d’actors possibles per posar en marxa accions que impactin la població i donin a conèixer el dinamisme dels mercats fent que els consumidors en parlin. Cadascun dels mercats participants durant els dies de la campanya proposa activitats i entreteniments per dinamitzar i entretenir el públic i implicar tot el municipi en aquest període.

 

L’objectiu és conèixer què és allò que dona valor als mercats, com ara la lluita contra el malbaratament alimentari o la promoció del consum responsable de productes de proximitat i de temporada.

#LYLM2019

 

Algunes pàgines web de participants a la campanya: